MERKITYSTEN

löydä matematiikka uudella tavalla

toimi. puhu.
ymmärrä. Innostu.

PKP_2181 kopio.jpg

 Oppimisen tuen foorumi 25.4.2019 - Pitchaus

 

tulossa syksyllä 2019

 
 
Merkitysten kakut - Lukumäärä 0-20

Merkitysten kakut - Lukumäärä 0-20

Merkitysten kakut - Lukumäärä 0-20

0-2-luokille suunniteltu toimintamateriaali, jolla pystyy lähestymään lukumäärän käsitettä toiminnallisesti.

Vihko on kestävä ja sivuille voi oppija piirtää ja/tai kirjoittaa suoraan omia merkityksiään poispyyhittävällä tussilla.

Samalla materiaalilla voi lähestyä monipuolisesti eri matematiikan sisältöjä mm: kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmä, kymppiparit, lukusuora, kympin ylitys, parillisuus, kertolaskun käsite, jaollisuus, johdatus murtolukuun


Merkitysten peli

Sama peli sopii luokille 0-9.

Esimerkkisisältöjä, joita voi lähestyä pelillisesti ja leikinomaisesti:

  1. Lukusymbolin ja lukumäärän yhteys.

  2. Peruslaskutoimitukset (yhteen- ja vähennys, kerto- ja jakolasku)

  3. Jaollisuus ja jakojäännös

  4. Murtoluvut

Merkitysten peli

Merkitysten peli


Merkitysten nappulat ja noppa

Merkitysten nappulat ja noppa

Merkitysten Nappulat ja noppa

Yhteensä 55 nappulaa.

Luvut 1-10, jokaisella oma Merkitysten väri: 1 musta, 2 punaista, … 10 turkoosia.

Merkitysten nappulat ja noppa sisältyvät oppilaan omaan toimintamateriaaliin, Merkitysten kakut - Lukumäärä 0-20 sekä Merkitysten peliin.

Koulumatematiikka - toistamisen tieteestä
luovaksi löytämisen taiteeksi.
 

tarina

MERKITYSTEN

MERKITYSTEN pedagogiikka syntyi tarpeeseen. Oppikirja ≠ matematiikka. (lue: on erisuuri kuin) Silti usein oppikirja sanelee mitä ja miten matematiikan oppisisällöt käsitellään. Oppikirja on täynnä kustantajan antamia merkityksiä, joita oppilas tulkitsee. Myös luokassa käytävät oppimiskeskusteluiden esimerkit (merkitykset) ovat usein opettajan valitsemia.

MERKITYSTEN pedagogiikassa oppilas lähestyy opeteltavaa aihetta omista merkityksistään käsin, jolloin uudelle opeteltavalle asialle on hedelmällinen maaperä valmiina.

 
Kun oppija puhuu matikkaa,
hän ajattelee matikkaa.
— Jorma Joutsenlahti, TaY luennot

teoria

kielentäminen

Matematiikka ei ole vain laskentoa tai symboliikkaa. Se on ajattelua, tapa nähdä ja selittää asioita. Matematiikka on luovaa - siinä saat toimia, keksiä tarinoita, kirjoittaa ja piirtää upeita värikuvia!

1. Toiminnan avulla oppija pystyy "puhumaan matikkaa", eli tuottamaan luonnollisen kielen merkityksiä toiminnalleen joko puhumalla tai kirjoittamalla.

2. Kun oppija puhuu tai kirjoittaa omalla äidinkielellään, hänen on pakko ajatella.

3. Kun hän ajattelee, hän ymmärtää ja oppii.

4. Kun hän oppii, hän tuntee olevansa hyvä ja innostuu.
Matematiikasta tulee mielekästä - henkilökohtaisesti merkitsevää.

 

Peli ja leikki

nappulat

Lapset rakastavat värikkäitä nappuloita. Jokaisella luvulla 1-10 on oma värinsä, joiden avulla on helppo puhua luvuista. Jo värit itsessään synnyttävät oppijan mielessä merkityksiä: mansikoita, suklaata, prinsessaväri jne..

 

PEli

Matematiikka - Toimintaa ja tunnetta

Pelin dynamiikka motivoi toimimaan ja herättää tunteita - voittaminen on keskimäärin mukavampaa kuin häviäminen. Pelaaminen on sosiaalinen tapahtuma, jossa oppijat ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja oppivat.

 

Oppilaan oma toimintamateriaali

kakut - lukumäärä 0-20

Visuaalinen ja helposti lähestyttävä toimintamateriaali luokille 0-2. Lapset rakastavat värejä ja haluavat keksiä eri tapoja muodostaa lukumääriä. Eskarissa aloitettu lukumäärään tutustuminen jatkuu alkuopetuksessa joustavasti ja toiminnan, piirtämisen ja puheen lisäksi oppilaita voidaan auttaa kielentämään ajatuksiaan myös kirjallisesti joko luonnollisella - tai symbolikielellä.

 

Oppilaan oma toimintamateriaali

kakut (tekijät ja jaollisuus)

Jatkaa luonnollisesti siitä mihin LUKUMÄÄRÄ 0-20 lopetti ja on suunnattu 3:nnesta luokasta ylöspäin. Materiaalissa on kuvattu kaikki luvut 0:sta 100:aan. Tämä mahdollistaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet lähestyä eri matematiikan sisältöjä toiminnallisesti. Toiminnan avulla oppilas ohjautuu tuottamaan eri merkityksiä puhumalla ja kirjallisesti. Matematiikka herää eloon ja ja näyttäytyy oppilaalle ymmärrettävänä jatkumona. Eri sisältöalueita on mm. kerto- ja jakolasku, lausekkeen sieventäminen ja laskujärjestys, murtoluvut laskutoimituksineen sekä prosentti.

 
 
PKP_2534.jpg
 
Mikä on sinun merkityksesi?
 
PKP_2075.jpg