Seitsemäs oppitunti - Symbolikielen tarinoihin syventymistä.

Nyt tehtiin niin, että opettaja heitti noppaa ja kontroloi sitä mitä oppilaat ryhmissä tekivät.

Edelleen ryhmän piti PUHUA, mitä tekevät ja yhdessä päättää se symbolikielen tarina, jonka Yhteenlaskuvihostaan valitsevat.

Eli:
1. Ope heittää noppaa.
2. Oppilaat avaavat nopan osoittaman luvun mukaisen sivun Yhteenlaskuvihostaan ja päättävät sen symbolikielen tarinan, jonka aikovat nappuloilla tehdä.
3. Tekevät nappuloilla tarinan Nappulakotilapulle.
4. Kirjoittavat oikean symbolikielen tarinan.

Ope katsoo, että oppilaat toimivat loogisesti ja ottaa esimerkkeinä useita eri tarinoita samalle nopan arvolle.

Tämä toimi paremmin, kuin edellisen tunnin setti, mutta osa ryhmistä oli tosi paljon nopeampia kuin toiset. Näin ollen ohjeistin, että voitte nyt myös itse heittää noppaa ja tehdä omaan tahtiin. Tämä osoittautui taas vaikeaksi.

Sitten vaihdettiin suuntaa. Nyt ope laittoikin dokumenttikameran alle nappuloilla toiminnan kielen tarinan ja jokaisen oppilaan piti kirjoittaa kyseinen tarina omaan Yhteenlaskuvihkoonsa. Enää ei toimittu ryhmässä, vaan itsenäisesti. Kannustin oppilaita reagoimaan heti, kun näkivät minkä luvun päälle aloin nappuloita keräämään. Tällöinhän he jo tietävät mitä lukua ollaan rakentamassa. Osa tajusi tämän heti ja hyppäsi mukaan leikkiin.

Eli minä keräsin esim. luvun seitsemän päälle 4 sinistä ja 3 keltaista nappulaa. Nyt oppilaan piti tunnistaa, että rakennetaan lukua 7, jolloin voi avata Yhteenlaskuvihostaan luvun 7 sivun auki. Sitten huomata, että ope on rakentanut luvun käyttämällä lukuja 4 ja 3, jolloin symbolikielen tarinaksi syntyy 7 = 4 + 3.

Loppuun pelattiin muutama heitto 10-parifaittia koko luokan kesken huutoäänestysperiaatteella. Joka heiton jälkeen varmistin oikean tuloksen.

Kiinnitin huomiota siihen, että täytetään Nappulakodin lukuja alhaalta ylöspäin, “kuin maitoa kaataisi mukiin”. Silloin on helpompi ja yksiselitteistä puhua yhteenlaskettavien järjestyksestä ja toisaalta se on logiikka, jolla Merkitysten tuotteissa lukumäärä kympissä lisääntyy. Osa oppilaista otti onkeensa ja osa ei oikein tätä hoksannut.

Marko Blomqvist