Kuudes oppitunti - Symbolikielen tarinoihin laajemmin käsiksi

Alkuun muistutin, että mikä on yhtälö.

“Missä yhtäsuuruusmerkki, siellä yhtälö.”

Nyt huomattiin, että esim. luku 6 voi olla muutakin kuin vain kuusi violettia nappulaa.

Nappulakoti -lappu mukana ja oppilaat rakentavat 3 hengen ryhmissä lukuja lapulle.

Tarkoitus oli päästä pelaamaan Nappulapeliä, jossa yhteenlasku ja symbolikielen kirjoittaminen olisi ollut mukana, mutta tähän ei päästy, sillä aihe olikin oppilaille vaikeampip, kuin olin ajatellut. Lisäksi nyt oli koko luokan tunti, jolloin hälyäkin oli enemmän.

Tavoite tunnissa oli oppia tunnistamaan ja yhdistämään symbolikielen ja toisaalta toiminnan kielen (nappuloiden maailman) tarinat toisiinsa. Eli miten kirjoitetaan symbolikielellä, jos nopasta tulee 6 ja täyttääkseni kuuden nappulan paikat otankin 3 keltaista, 2 punaista ja 1 mustan. Siis 6 = 3 + 2 + 1.

Painotin, että tässä pitää PUHUA kaverille kaikki asiat, joita tekee. Tämä oli vaikeaa. Liekö siksi, että oli kyseessä kuitenkin uusi toimintamalli ja toisaalta siksi, koska oman toiminnan sanoittaminen on vaikeaa.

Kiinnitin huomiota siihen, että täytetään Nappulakodin lukuja alhaalta ylöspäin, “kuin maitoa kaataisi mukiin”. Silloin on helpompi ja yksiselitteistä puhua yhteenlaskettavien järjestyksestä ja toisaalta se on logiikka, jolla Merkitysten tuotteissa lukumäärä kympissä lisääntyy. Osa oppilaista otti onkeensa ja osa ei oikein tätä hoksannut.

Osa ryhmistä teki niin, että kun he saivat nopasta 5, niin ottivat sekä 5 oranssia nappulaa, että 1 mustan ja 4 sinistä, mikä on siis yhteensä 10. He eivät siis ymmärtäneet, että haluamme vain 5 nappulaa ja nopasta tullut 5 on Nappulakodin tausta, johon viittä nappulaa kerätään.

Tunnilla ei myöskään ollut liikunnallista aktiviteettia.

Summasummarum:
Vaikea aihe.
Paljon populaa.
Koko tunti istuttiin ja pähkittiin.
Kuitenkin mentiin asiassa eteenpäin ja osa kyllä tajusi mistä oli kysymys.

Marko Blomqvist