Toinen oppitunti - Lukusymbolin ja lukumäärän yhteys.

Lukumäärän ja lukusymbolin yhteys. = Symbolikieleen tutustuminen.

Ensimmäinen kosketus Merkitysten peliin.

Heitä.

Juokse ja kosketa.

Ota nappulat.

Kirjoita.

Oppilailla moniste, jossa lukusymboleita piirtosuuntineen isolla fontilla.

Marko Blomqvist